ActivInspire – interaktywne lekcje

 • activinspire-logo-web

  Oprogramowanie do opracowywania interaktywnych lekcji

  Oprogramowanie obejmujące najlepsze z naszych nagrodzonych programów w jednym produkcie. Umożliwia natychmiastowy dostęp do wielu zasobów i obrazów oraz możliwość wyboru interfejsu według wieku uczniów: naukowego dla starszych i fascynującego kolorami dla młodszych. Dzięki zaawansowanej obsłudze pisaka i funkcji dotykowych w programie ActivInspire nauczyciele i uczniowie mają teraz do dyspozycji więcej niż zwykły arkusz i mogą pracować nad poszczególnymi stronami z użyciem praktycznych narzędzi.

  Pobierz teraz oprogramowanie w wersji dla Windows

  • Opis

   W jaki sposób technologia ActivInspire może usprawnić nauczanie w szkole ponadgimnazjalnej?

   Klasa w szkole ponadgimnazjalnej może być bardzo stresującym środowiskiem. Zastosowanie technologii interaktywnej, takiej jak oprogramowanie ActivInspire firmy Promethean, może pomóc w przekształceniu środowiska stresującego w oparte na współpracy i wzajemnym wspieraniu się. Dzięki kilku prostym wskazówkom nauczyciele mogą wdrożyć nowe sposoby angażowania i wspierania uczniów w tym bardzo istotnym okresie ich rozwoju.

   Oprogramowanie możesz pobrać ze strony: Pobierz teraz w wersji dla Windows

   Wyzwanie

   Zazwyczaj klasa w szkole ponadgimnazjalnej wymaga dużego nakładu pracy. Jednostki lekcyjne oraz elementy oceny są często zatwierdzane i ewaluowane przez zewnętrzny podmiot, a wielu uczniów opiera swoją przyszłą karierę na osiągniętych w tym okresie wynikach. Uczenie się w takiej klasie może być bardzo intensywne, wymagać dużej samodzielności i generować stres. Na uczniach w tym czasie ciąży duża presja. Z tej presji może wynikać wiele problemów. Uczniowie mogą nie być wstanie wykorzystać swojego pełnego potencjału, mogą tracić zaangażowanie, poddawać się, a nawet chorować. Te problemy mają znaczący wpływ na ich przyszłe wyniki. Wyzwaniem jest zatem wspieranie uczniów, aby nie tracili motywacji i osiągali sukcesy w tym wymagającym okresie. Jednocześnie na nauczycielach ciąży presja związana z wyszukiwaniem, tworzeniem i udostępnianiem wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, które idealnie odpowiadają celom dydaktycznym określonym dla nauczanych przez nich przedmiotów.

   Rozwiązanie

   Zastosowanie interaktywnej technologii, takiej jak oprogramowanie ActivInspire, w klasach szkół ponadgimnazjalnych może zwiększyć motywację i zaangażowanie uczniów. Dzięki temu oprogramowaniu lekcje można przekształcić z sesji samodzielnego uczenia się we współpracę i dyskusję obejmującą całą klasę. Uczniowie mogą pracować razem, aby wzajemnie wspierać się w wykonywanych zadaniach. Dodatkowo dołączone dźwięki, wizualizacje i funkcje dotykowe oprogramowania sprawiają, że lekcje stają się bardziej dostępne dla uczniów o różnym stylu uczenia się i trafiają zarówno do słuchowców, wzrokowców i kinestetyków. Poniżej znajduje się kilka szybkich porad ułatwiających efektywne korzystanie z oprogramowania ActivInspire w klasie szkoły ponadgimnazjalnej:

   • Korzystaj z takich narzędzi jak rejestrator dźwięku, rejestrator obrazu czy aparat w celu zapisywanianotatek z lekcji na bieżąco. Umożliwia to łatwą dystrybucję tych notatek do wszystkich uczniów i dajewięcej czasu podczas lekcji na przekazanie treści, pytania i wyjaśnienia.
   • Korzystaj z narzędzi prezentacji, takich jak odsłaniacz, aby skoncentrować uwagę klasy na jednym temacie w danej chwili. Umożliwia to prowadzenie bardziej szczegółowej dyskusji na każdy temat,ponieważ nie ma treści, które zakłócają koncentrację. Korzystanie z oprogramowania umożliwiarównież szybkie zapisanie pracy nad każdym tematem oraz jej łatwe przeglądanie, gdy jest to konieczne.
   • W dzisiejszym świecie dzięki globalnym sieciom istnieje wiele przydatnych zasobów wideodostępnych od zaraz. Odpowiedni film może być bardzo efektywnym narzędziem nauczania i możnago odtworzyć bezpośrednio z ekranu prezentacji programu ActivInspire. Nie jest konieczneinstalowanie telewizora lub projektora, a gdy zawartość multimedialna jest odtwarzana w programie ActivInspire, istnieje możliwość wykonania migawek z filmów w dowolnym czasie, dzięki czemu wykonywanie adnotacji oraz dyskusja są łatwiejsze. Filmy można również osadzać w plikach programu ActivInspire, więc podczas udostępniania zasobu innemu nauczycielowi film jest przekazywany automatycznie jako część arkusza programu ActivInspire.
   • Wykorzystaj narzędzia tekstowe w celu zwiększenia zasobu słów uczniów. Wiele przedmiotów wszkołach ponadgimnazjalnych wymaga specjalistycznego słownictwa. Uczniowie napotykają nowesłowa i definicje, których wcześniej nie znali, a ich dokładne zrozumienie jest niezbędne. Narzędzitekstowych ActivInspire, takie jak zakreślacz i funkcja wyodrębniania, można użyć do zwracania uwagi na ważne terminy, natychmiastowe kopiowanie odpowiednich słów w celu tworzenia listy pojęć oraz ich wyróżniania.

   Nie jest to kompletna lista, a zaledwie kilka przykładów wielu narzędzi i możliwości oferowanych przez program ActivInspire, które mogą usprawnić nauczanie w klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

   Korzyści

   Korzystanie z oprogramowania ActivInspire z znaczny sposób angażuje wszystkich uczniów w klasie we współpracę i pozytywne interakcje społeczne, które sprzyjają tworzeniu silnych, wspierających się grup w klasie. Dzięki tworzeniu przez uczniów relacji wzajemnego wsparcia zwiększa się ich szansa na sukces zarówno w szkole, jak i w życiu. Dodatkowo, codzienna praca i interakcja z nowymi technologiami i platformami oprogramowania rozwija wśród uczniów umiejętności posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. Łatwy dostęp do oprogramowania sprzyja zwiększeniu motywacji uczniów i ich zainteresowania poprzez zaangażowanie ich w lekcje i wykorzystanie ich pełnego potencjału.

   Informacje ogólne

   Obsługa pisaka i funkcji dotykowych Dostarcza nowych, rozszerzonych możliwości uczenia się podczas pracy w parach. Udoskonalona forma współpracy i zaangażowania ma intuicyjny, naturalny charakter poprzez użycie narzędzia właściwie dobranego do wykonywanego zadania. Funkcja zapewnia obsługę programów kolejnej generacji i najnowszych technologii.
   Wprowadzanie wielodotykowe i obsługawielu użytkowników Na tablicy ActivBoard 500 Pro funkcje dotykowe pozwalają na łatwe przesuwanie, obracanie i zmienianie skali obrazów przy równoczesnym używaniu pisaka do wykonywania „zwykłych” zadań, takich jak pisanie czy rysowanie.
   Obsługa w wielu systemach Program jest zgodny z głównymi systemami operacyjnymi (Windows, Mac, Linux) oraz obsługuje wiele tablic interaktywnych.
   Intuicyjny interfejs Przeglądarki ułatwiają nawigację wszystkim użytkownikom niezależnie od stopnia ich umiejętności.
   Szybkie i łatwe tworzenie lekcji Szybkie tworzenie lekcji z użyciem szablonów tematycznych.
   Integracja systemu odpowiedzi ucznia Kompletna integracja z urządzeniami ActiVote i ActivExpression, w tym tryb nauki w indywidualnym tempie z użyciem urządzeń ActivExpression (tylko w wersji Professional Edition). Więcej informacji o nauce w indywidualnym tempie można znaleźć na stronie www.prometheanplanet.com/selfpacedlearning.
   Funkcje systemu odpowiedzi ucznia Menedżer pytań — zawiera wszystkie elementy do tworzenia, edytowania pytań i ich zestawów oraz zarządzania nimi. Zapewnia obsługę oceny postępów w nauce poszczególnych uczniów, grup i całej klasy. Nauczyciele i uczniowie bezzwłocznie otrzymują wyniki zawierające konkretne dane (tylko w wersji Professional Edition).
   Integracja narzędzia prezentacji wizualnej Integracja z narzędziem prezentacji wizualnej ActiView 322 umożliwia obsługę narzędzia za pomocą programu (tylko w wersji Professional Edition).
   Zasoby Dostęp do ponad 33 000 zasobów. W witrynie Promethean Planet znajdują się zarówno darmowe, jak i płatne zasoby. Pakiety zasobów i arkusze można pobrać bezpośrednio z witryny Promethean Planet do biblioteki zasobów programu ActivInspire.
   Języki -Arabski, baskijski, portugalski (BRA), kataloński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski (Wielka Brytania), angielski (USA), fiński, francuski, galicyjski, niemiecki, hebrajski, węgierski, indonezyjski, irlandzki, włoski, japoński (tekst poziomy), kazachski, koreański, łotewski, malajski, norweski, polski, portugalski (EU), rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski.
   Szkolenia Kursy ActivLearning dostępne na stronie www.PrometheanPlanet.com/ActivLearning. Przykłady kursów to: Wprowadzenie do programu ActivInspire, Podstawowe umiejętności (poziom 1), Korzystanie z pisaka i funkcji dotykowych

   Wersje

   Wersje programu

   ActivInspire Professional Edition Pełna wersja obejmująca najlepsze z naszych nagrodzonych programów na jednej platformie oprogramowania. Wersja ActivInspire Professional Edition jest dostępna w sprzedaży lub dołączona do produktów: ActivBoard*, systemów ActivBoard, ActivPanel, ActivEngage, ActivExpression i ActiVote.*Z wyjątkiem tablic z serii ActivBoard 100.
   ActivInspire Personal Edition Wersja ActivInspire Personal Edition jest dostępna bezpłatnie do pobrania z witryny PrometheanPlanet. Podane ceny i warunki dystrybucji mogą dotyczyć tylko niektórych krajów. Szczegółowe informacje o programie ActivInspire Personal Edition możesz uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Promethean w danym regionie.

   Tabela porównawcza

   PROFESSIONAL PERSONAL
   PRZYGOTOWANIE
   Wyszukiwanie lokalnych zasobów Tak Tak
   Wybór wielostronicowy Tak Tak
   Umieszczanie i zmiana kolejności obiektóww warstwach Tak Tak
   Maska siatki Tak Tak
   Edycja tekstu Tak Tak
   Redagowanie operacji Tak Tak
   Wybór gotowych obiektów Tak Tak
   Tryb projektowania Tak
   Szablony tematyczne Tak
   Wyrównywanie obiektów Tak
   Stempel Tak
   Przeciąganie kopii Tak
   Projektant siatki Tak
   Jednoznaczne oznaczanie obiektów Tak
   Uwagi do strony Tak
   Biblioteka kształtów Tak
   MULTIMEDIA
   Zintegrowane narzędzie prezentacji wizualnejActiView Tak
   Odtwarzanie obiektów typu Flash Tak Tak
   Obsługa plików .FLV Tak Tak
   Połączone dokumenty w arkuszach Tak Tak
   Obsługa grafiki i obrazów Tak Tak
   Rejestrator ekranu Tak
   Rejestrator dźwięku Tak
   Azjatycki tekst pionowy Tak
   FORMATY IMPORTU
   Import z programu SMART Notebook™ Tak Tak
   Import z programu SMART Gallery™ Tak Tak
   Import z programu PowerPoint™ (Windows) Tak Tak
   Import plików QTI XML Tak
   Import plików PDF Tak
   Eksport do pliku PDF Tak Tak
   SYSTEM ODPOWIEDZI UCZNIA
   Zintegrowana obsługa urządzeń ActiVotei ActivExpression Tak Tak
   Menedżer pytań Tak
   Import plików ExamView© i XML Tak
   Eksport pytań i odpowiedzi do programu Excel™ Tak
   Nauka w indywidualnym tempie Tak
   Express Poll Tak Tak
   NA TABLICY
   Narzędzie wypełniania Tak Tak
   Skala strony Tak Tak
   Nowe przeglądarki(operacji, stron, zasobów, obiektów, właściwości, głosowania) Tak Tak
   Kliknięcie prawym przyciskiem myszy – menu kontekstowe Tak Tak
   Pisak i wskaźnik szerokości pisaka Tak Tak
   Powielanie Tak
   Resetowanie strony Tak
   Powiększenie strony Tak
   Środek obrotu XY Tak
   Blokada nauczyciela Tak
   Notatki na pulpicie Tak
   Tryb pracy w parach Tak
   Modyfikatory pisaka Tak
   INTERAKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
   Przypisywanie operacji do obiektów i stron Tak Tak
   Promethean Planet Viewer Tak Tak
   Wyszukiwanie zasobów w witryniePromethean Planeti pobieranie do programu ActivInspire Tak Tak
   Magiczny atrament i Gumka Tak Tak
   Ustawienia aplikacji Tak Tak
   Skróty klawiaturowe Tak Tak
   Linie przerywane i kropkowane Tak Tak
   Wersje zlokalizowane Tak Tak
   ActiView Tak Tak
   Przeciąganie obiektów z operacjami Tak
   Dostosowywanie profili Tak
   Zmiana rozmiaru ikon Tak
   Przyciski zdefiniowane przez użytkownika Tak
   Przeciąganie na przyciski Tak
   Narzędzie rozpoznawania pisma Tak
   Zamiana na tekst Tak
   Narzędzie rozpoznawania kształtów Tak
   Zamiana na kształt Tak
   Efekty przewracania stron Tak
   NARZĘDZIA
   Zegar Tak Tak
   Przyciąganie obiektu do siatki Tak Tak
   Reflektor Tak Tak
   Datownik Tak Tak
   Wybór kolorów Tak
   Wstążka wiadomości tekstowych Tak
   Cyrkiel Tak
   Odsłaniacz Tak
   Kalkulator Tak
   Klawiatura ekranowa Tak
   Rzut kością Tak
   Sprawdzanie pisowni w całym arkuszu Tak
   Edytowanie równań Tak

   Wymagania sprzętowe

   Zalecane dla komputera PC Procesor Intel Core 2 Duo o szybkości co najmniej 2 GHz do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości (HD), 1 GB pamięci RAM potrzebny do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości (HD), Rozdzielczość 1024 x 768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku.
   Minimalne dla komputera PC Pentium 4 – 1 GHz (800 MHz w systemie Vista), 512 MB pamięci RAM, Rozdzielczość 1024 x 768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku.
   Zalecane dla komputera Mac Procesor Intel Core 2 Duo o szybkości 2 GHz, 512 MB pamięci RAM, Rozdzielczość 1024 x 768, 3 GB wolnego miejsca na dysku.
   Minimalne dla komputera Mac Procesory Intel (Universal Binary), 512 MB pamięci RAM, Rozdzielczość 1024 x 768, 3 GB wolnego miejsca na dysku.
   Zalecane dla systemu Linux Procesor o szybkości co najmniej 2 GHz do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości (HD), 1 GB pamięci RAM potrzebny do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości (HD), Rozdzielczość 1024 x 768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku.
   Minimalne dla systemu Linux Procesor o szybkości 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, Rozdzielczość 1024 x 768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku.
  • Pobierz specyfikację ActivInspire Typ pliku: PDF (524 kB)