Systemy interaktywnych odpowiedzi

Kluczem do efektywnego i angażującego nauczania jest danie możliwości wypowiedzenia się każdemu uczniowi.

Systemy do interaktywnych odpowiedzi lub głosowania Promethean wspomagają prowadzenie lekcji na wielu poziomach: interakcji i poznania opinii uczniów, zaangażowania w prowadzoną lekcję lub wykład czy wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom.

System go głosowania i interaktywnych odpowiedzi firmy Promethean są dostępne na wielu platformach. Dzięki oprogramowaniu ActivEngage2 możliwa jest zamiana tabletu, telefonu lub komputera w element systemu. Poznanie opinii czy sprawdzenie wiedzy uczniów przez nauczyciela może być realizowane także za pomocą dedykowanego i poręcznego urządzenia ActivExpression lub małego i prostego w obsłudze ActiVote.

 • Możliwości systemów do głosowania

  • Łatwość sprawdzenia stopnia przyswajania wiedzy w trakcie lekcji. Dzięki czemu można na bieżąco korygować lub powtórzyć niezrozumiałe czy trudne partie materiału. Ocenianie i analiza postępów w nauce nigdy nie były tak dostępne i proste.
  • Polepsza komunikację w klasie, daje możliwość wzięcia w dyskusji każdemu z uczniów.
  • Zmniejsza czas potrzebny do przygotowania lekcji i oceniania i pozwala skupić się na przekazywaniu wiedzy. Pozwala rozpocząć sprawdzanie wiedzy w dowolnym momencie lekcji.
  • Zmienia proces oceniania w łatwą, zabawną i dająca natychmiastowe efekty część nauczania. Umożliwia szybki dostęp do wyników i pozwala zlokalizować trudne obszary nauczanego materiału, dzięki czemu można zmaksymalizować efektywność przyswajania wiedzy przez uczących się.
  • Dostęp w dowolnym czasie do szczegółowych wyników i postępu w nauce danego ucznia. Współpraca i wymiana informacji z rodzicami i pozostałymi nauczycielami.
 • voting01

 • Który z systemów do głosowania wybrać?

  Prosty i łatwy w obsłudze

  Sześcioprzyciskowy ActiVote, pozwala błyskawicznie sprawdzić czy uczniowie rozumieją przedmiot prowadzonej lekcji lub zweryfikować początkowy poziom wiedzy z kolejnej.

  Zaawansowana konwersacja i zróżnicowanie

  Bogate możliwości przenośnego urządzenia ActivExpression lub oprogramowania ActivEngage2 (dla tabletów i pozostałych urządzeń mobilnych oraz komputerów), oferują szeroki wachlarz rodzajów pytań i odpowiedzi. Umożliwiają przydzielanie uczniom testów o różnym stopniu trudności i umożliwienie rozwiązywania ich w tempie dostosowanym do danej osoby.

 • voting03

Porównanie systemów do głosowania i interaktywnych odpowiedzi

ActivExpression

ActiVote

ActivEngage2

Poziomy nauczania

Wszystkie poziomy

Typy pytań

Wielokrotnego wyboru
Prawda/fałsz Tak/Nie
Skala Likerta
Ad Hoc / Odpytywanie na bieżąco
Szeregowanie
Otwarte
Zarządzanie pytaniami
Szablony pytań

Tryb pracy

Odpowiedzi na bieżąco
Sprawdziany

Udzielanie odpowiedzi

Tekstowo i znakowo
Numerycznie
Literowo (od A do F)

Raportowanie

Anonimowo
Imiennie
Wykresy słupkowe i kołowe
Eksport danych do formatu XLS

Współpraca ze sprzętem

Współpraca z interaktywnymi tablicami i panelami