Wirtualny system interaktywnych odpowiedzi ActivEngage2

 • activengage2-logo_cmyk-jpg

  ActivEngage umożliwia nauczycielom i uczniom zidentyfikowanie w efektywny sposób wśród uczniów potrzeb związanych z nauczaniem. Umożliwia to zastosowanie zdecydowanie bardziej dostosowanej do rzeczywistych potrzeb ucznia ścieżki nauczenia, niż było to możliwe wcześniej, przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z czasem i nakładem pracy.

  • Opis ogólny

   W jaki sposób rozwiązanie ActivEngage może wspomóc zindywidualizowane nauczanie?

   Celem tego przewodnika jest omówienie tego, jak korzystanie z rozwiązania ActivEngage umożliwia nauczycielom i uczniom zidentyfikowanie w efektywny sposób wśród uczniów potrzeb związanych z nauczaniem. Umożliwia to zastosowanie zdecydowanie bardziej dostosowanej do rzeczywistych potrzeb ucznia ścieżki nauczenia, niż było to możliwe wcześniej, przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z czasem i nakładem pracy.

   Wyzwanie

   Wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych w salach lekcyjnych spowodowało zmianę metod nauczania na całym świecie. Te zmiany są przyjmowane w różnym tempie, zazwyczaj ma to bezpośredni związek z dostrzeganą w nich wartością lub „koniecznością” wprowadzenia technologii do nauczania. Ta „konieczność” jest większa, gdy nauczyciel widzi, w jaki sposób technologia może przyspieszyć wykonywane czynności, niż w przypadku nowych aspektów pedagogicznych, które jeszcze muszą zostać zbadane i przyjęte przez nauczyciela.

   Oczywiście wszyscy nauczyciele rozumieją potrzebę zajmowania się wszystkimi uczniami i osiągają to na różne sposoby —podnoszenie rąk, kciuki w górę, kciuki w dół, indywidualne odpytywanie, egzaminy, testy itp.

   Bez względu na metody stosowane przez pedagoga w celu dotarcia do poszczególnego ucznia, z reguły są to procesy żmudne, czasochłonne i często wymagają odrębnego traktowania wszystkich uczniów, co prowadzi do straty wartościowego czasu.

   Samo usprawnienie tego procesu będzie wartościowym osiągnięciem, ale to dopiero wstęp do stworzenia solidnego narzędzia pedagogicznego umożliwiającego pomoc w czasie rzeczywistym oraz zorientowanego na dydaktykę.

   Rozwiązanie

   ActivEngage to rozwiązanie pedagogiczne umożliwiające nauczycielom interakcję z poszczególnymi uczniami w czasie rzeczywistym. Umożliwia ono wszystkim uczniom mówienie, wyrażanie opinii, odpowiadanie na pytania lub zgłaszanie wątpliwości przy użyciu oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu ucznia, na przykład komputerze przenośnym, tablecie czy smartfonie. Przy użycie tej samej sieci Wi-Fi (która może, ale nie musi być połączona z Internetem — wybór należy do nauczyciela) uczniowie mogą wysyłać informacje do nauczyciela, który otrzymuje je w formie uporządkowanej i może je wyświetlać w różnych formatach.

   Rozwiązanie ActivEngage otwiera wiele możliwości interakcji w ramach trzech metod — ad hoc, osadzonego pytania lub odpowiedzi we własnym tempie. W każdej z tych kategorii nauczyciel może wybrać spośród różnych stylów interakcji, począwszy od skali Linkerta do odpowiedzi tekstowej czy prostego „Nie wiem”, a przy użyciu otwartego pola tekstowego uczniowie mogą zadawać pytania.

   Tryb ad hoc umożliwia nauczycielowi sprawdzenie w każdym momencie i bez wcześniejszego przygotowania, czy w danym momencie uczniowie nadążają za przekazywaną wiedzą lub czy udostępnione informacje zostały właściwie odebrane i zinterpretowane.

   Tryb osadzonego pytania umożliwia utworzenie wstępnie ułożonych pytań tak, aby wywoływały wątpliwości, pytania i odpowiedzi związane z określonym etapem przekazywania wiedzy. Ostatni z trzech trybów umożliwia pracę we własnym tempie. Dzięki temu nauczyciel może przedstawić serię pytań, które zostaną przekazane uczniowi, jak sama nazwa wskazuje, w odpowiednim dla niego tempie.

   Można to osiągnąć po prostu przez umożliwienie uczniom nauki we własnym tempie lub przez wprowadzenie szeregu poziomów o rosnącej trudności, aby każdy uczeń otrzymywał odpowiednie pytania zapewniające mu optymalny poziom koncentracji, dzięki czemu można uniknąć scenariuszy „zbyt łatwe — nudzi mi się” oraz „za trudne — nie dam rady”. To nauczyciel wybiera sposób dostarczania tych pytań, na przykład, czy uczeń musi powtórzyć pytanie, czy uczniowie otrzymują komunikat z informacją o wynikach itp.

   W dwóch pierwszych trybach nauczyciel otrzymuje informacje zwrotne grupowo po zamknięciu aplikacji Expresspoll (wbudowanego oprogramowania dla odpowiedzi uczniów). Te informacje zwrotne można wyświetlać na wiele sposobów np. w postaci wykresu kołowego lub informacji, kto odpowiedział w jaki sposób i ile czasu zajęło wprowadzenie informacji.

   W trzecim trybie informację zwrotną można wyświetlać, gdy uczniowie biorą udział w ćwiczeniu wymagającym odpowiedzi, co umożliwia nauczycielowi zajęcie się całą grupą, jeśli to konieczne, lub pomoc poszczególnym uczniom, gdy inni dalej wykonują swoje zadania.

   Korzyści

   Jak wspomniano na początku, korzyści z zastosowania takiego systemu są widoczne natychmiast —
   zastosowanie technologii do zajmowania się uczniami indywidualnie (czyli tak jak zawsze), ale dzięki technologii większość żmudnej pracy będzie wykonana automatycznie, co spowoduje zwiększenie efektywności.

   Co nie jest oczywiste w pierwszej chwili, to sposób, w jaki ta wydajność w czasie rzeczywistym pozwala
   nauczycielowi pracować z informacjami zwrotnymi, aby dokładnie określać potrzeby ucznia i natychmiast
   pomagać mu zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami (nie potrzebami większości czy nawet mniejszości w
   klasie, lecz z określonymi potrzebami konkrentego ucznia).

   Dokładnym i prostym wyjaśnieniem tej kwestii jest porównanie tych informacji zwrotnych z systemem GPS —
   w przypadku natychmiastowej informacji o złym skręcie można z łatwością naprawić błąd. W przypadku
   otrzymania tej informacji po trzech dniach lub tygodniu naprawienie błędu jest bardzo trudne. Gdy kontynuując to porównanie, powiemy, że system GPS jest skoncentrowany na indywidualnej drodze edukacji, wówczas dostrzeżemy faktyczny wpływ rozwiązania ActivEngage na nauczanie.

  • Pobierz specyfikację techniczną ActivEngage 2Typ pliku: PDF (111 kB)